a
Trường THCS Lê Hồng Phong
a
KẾ HOẠCH THI KỂ CHUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017

KẾ HOẠCH THI KỂ CHUYỆN NĂM HỌC 2016 - 2017

  • 24/08/2016
HỘI ĐỒNG ĐỘI TP.HUẾ LIÊN ĐỘI THCS LÊ HỒNG PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huế, ngày 24 tháng 08 năm 2016 KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ” Năm học 2016 – 2017 I. MỤC ĐÍCH: - Giáo dục cho các em học sinh thực hiện tốt phong trào “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; nhằm tạo sân chơi sinh hoạt cho các em trong trường, qua đó giúp cho việc học tập của các em được tốt hơn. - Phát động rộng rãi trong học sinh phong trào đọc sách và thi kể chuyện theo sách. - Thông qua hội thi tạo môi trường cho các em học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ. - Rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. - Giúp các em tự tin thể hiện bản thân, sáng tạo trong việc truyền tải các nội dung về lịch sử, thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; - Đưa phong trào kể chuyện và học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trở thành một hoạt động văn hóa trong nhà trường, trong hoạt động Đội. II. THỜI GIAN TỔ CHỨC: Thời gian: 13h30’ ngày 24/9/2016. III. ĐỊA ĐIỂM: Tại hội trường nhà thi đấu trường THCS Lê Hồng Phong. IV. ĐỐI TƯỢNG: Tất cả học sinh trong trường từ khối 6 đến khối 9. Mỗi lớp chọn 1 em dự thi kể chuyện về Bác Hồ và các em minh họa (nếu cần), do các lớp chọn và đăng ký với bộ phận thư viện. V. NỘI DUNG: 1. Nội dung: Các mẫu chuyện kể về Bác Hồ. Lưu ý: GVCN phải kiểm duyệt nội dung trước khi tham gia hội thi. Thời gian quy định: 5-7 phút. 2. Thời gian đăng ký: Từ ngày 12/9/2016 đến ngày 17/9/2016: Triển khai, học sinh các lớp đăng ký (theo mẫu). Stt Họ và tên học sinh Tên câu chuyện Phụ họa (đánh dấu X nếu có) Ghi chú - Thời gian bốc thăm tứ tự dự thi: lúc 14h40 ngày 22 tháng 9 năm 2016 gặp Cô Hạnh tại thư viện 3. Quy định về cách tính điểm: • Thang điểm (10đ): a. Nội dung: 5 điểm - Chủ đề (0.5 điểm): Bài dự thi phải đúng nội dung theo quy định của BTC; - Xuất xứ (0.5 điểm): Giới thiệu bài kể đã đọc được ở tài liệu nào? Tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản; - Nội dung bài kể (03 điểm): Phải mang tính giáo dục cao ; - Rút kinh nghiệm cho bản thân (1 điểm). b. Hình thức: 5 điểm - Giọng kể (4 điểm): lưu loát, diễn cảm, thuyết phục người nghe. Động tác diễn đạt phù hợp theo nội dung bài kể. - Có minh họa hoặc phụ họa (1 điểm): chỉ nhằm làm tăng thêm hiệu quả thể hiện của thí sinh kể chuyện chính. Lưu ý: Minh họa tự đánh đĩa nộp cho thầy Vững trước 22/9/2016) VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: - Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo do Hiệu trưởng làm trưởng ban. - Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “ Chúng em kể chuyện về Bác Hồ”. - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và tổ chức triển khai thực hiện. - Bộ phận thư viện kết hợp với Tổng phụ trách đội lên kế hoạch triển khai đến các lớp bằng hình thức sinh hoạt dưới cờ, bảng thông báo và chuẩn bị các vấn đề có liên quan đến hội thi, gửi cho ban tổ chức hội thi và các đoàn thể có liên quan. - Chi đoàn hỗ trợ trang hoàng, trật tự trong suốt quá trình thi. - GVCN lên kế hoạch cụ thể cho lớp mình. Có kế hoạch tập luyện cho học sinh để cuộc thi đạt kết quả cao. VII. THÀNH PHẦN BTC & BGK: 1. Ban tổ chức 1. Thầy Quách Tân Hiệu trưởng Trưởng ban Giám khảo 2. Thầy Nguyễn Minh Tuấn P.Hiệu trưởng Phó ban Giám khảo 3. Thầy Hồ Viết Huy P.Hiệu trưởng Phó ban Giám khảo 4. Cô Lê Thị Mỹ Thảnh Tổ trưởng Giám khảo 5. Cô Nguyễn Mai Diệu Trang Tổ trưởng Giám khảo 6. Thầy Phan Tuấn Hữu BTCĐ Giám khảo 7. Cô Hoàng Thị Mỹ Hạnh Thư viện Giám khảo 8. Thầy Nguyễn Văn Vững Tổng phụ trách đội DCT 9. Thầy Lê Hải Linh Giáo viên Trật tự 10. Thầy Lê Tuấn Hữu Giáo viên Trật tự 11. Thầy Nguyễn Xuân Lợi Giáo viên Trật tự 12. Thầy Nguyễn Minh Nhật Giáo viên Trật tự 13. Thầy Hồ Nhật Trí Giáo viên Trật tự 14. Cô Kỳ Hoài Thi Giáo viên Trật tự 15. Cô Nguyễn Thị Diệu Phương Giáo viên Trật tự 16. Cô Nguyễn Thị Minh Nhung Giáo viên Trật tự 17. Cô Trần Thị Thu Giáo viên Trật tự VIII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG : - 04 Giải nhất - 04 Giải nhì - 04 Giải ba - 04 Giải khuyến khích Trên đây là kế hoạch hội thi “Chúng em kể chuyện về Bác Hồ” năm học 2016 – 2017. Nay kính gửi đến Ban giám hiệu nhà trường, các lớp nắm để chuẩn bị tốt và tham dự đầy đủ , góp phần cho hội thi thành công tốt đẹp./. Người lập kế hoạch Người duyệt kế hoạch Thư viện Tổng phụ trách đội Hiệu trưởng Hoàng Thị Mỹ Hạnh Nguyễn Văn Vững Quách Tân